Proszę włączyć obsługę FLASH, JavaScript.
Proszę włączyć obsługę FLASH, JavaScript.
Proszę włączyć obsługę FLASH, JavaScript.

„ALPEX” Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SIEDZIBA

 

ul. Opolska paw.723
44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ

BIURO ADMINISTRACYJNO - HANDLOWE
ul. Bernardyńska 1
41-902 Bytom

TELEFONY

(0048-32) 470 12 12
281 54 88
281 30 28
FAX:
(0048-32) 470 12 12
281 28 06
281 54 88
E-MAIL:
alpex@alpex.bytom.pl

ZARZĄD SPÓŁKI:

mgr inż. Andrzej Tokarz - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
mgr inż. Ryszard Szeithauer - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Górniczych

DANE REJESTROWE:

Rejestr przedsiębiorstw Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr: KRS 0000107543

REGON

271210842

EKD 1010
NIP 626-000-03-42
Kapitał zakładowy 50 000 PLN